fbpx

Báo cáo thị trường Bất động sản quý 2/2021

Nôi dung báo cáo thị trường Bất động sản Quý 2 năm 2021 – (1) Kinh tế vĩ mô VN – (2) Thị trường BĐS VN – (3) Thị trường BĐS VN – (4) Thị trường BĐS Miền Nam – (5) Thị trường BĐS Hà Nội – (6) Thị trường BĐS Miền Bắc.

1 – Điểm nhanh Kinh Tế vĩ mô

Báo cáo BĐS Quý 2:2021..

Báo cáo BĐS Quý 2:2021..


2 – Tổng quan thị trường BĐS Việt Nam

Câu chuyện 1 – Sốt đất nền cả nước có dấu hiệu hạ nhiệt

  1. Chỉ số quan tâm thông tin quy hoạch giảm 50%
  2. Mức độ quan tâm BĐS giảm 2%~38%

Báo cáo BĐS Quý 2:2021.... Báo cáo BĐS Quý 2:2021....

Câu chuyện 2 – Thị trường Bất động sản thích ứng 

  1. Mức độ quan tâm 2021 > 2020
  2. Lượt hỏi mua tăng 54%
  3. Dự án mới đăng tin + 66 dự án
  4. Lượt tin đăng tăng 8%
  5. Mở bán Online ( xu hướng )

 Báo cáo BĐS Quý 2:2021.....

Câu chuyện 3 – Triển vọng thị trường BĐS VN Quý 3/2021

  1. Kiểm soát dịch Covid-19 (Q3) – Tăng cung ứng Vaccine, Quyết liệt 5K, Xét nghiệm
  2. Kinh nghiệm của Mỹ
  3. Dự báo

Báo cáo BĐS Quý 2:2021..... Báo cáo BĐS Quý 2:2021........


3 – Thị trường BĐS TPHCM

Thị trường BĐS chung cư TPHCM

  1. Mức độ quan tâm tăng 4%
  2. Lượng đăng tin giảm 2%
  3. Giá rao bán tăng 1-2%
  4. Tỉ suất lợi nhuận cho thuê tăng 3,7-4,1%

 Báo cáo BĐS Quý 2:2021.........

Câu chuyện thứ 1 – Sau nhiều năm thị trường BĐS cho thuê co dấu hiệu giảm

Báo cáo BĐS Quý 2:2021...........

Thị trường BĐS Nhà riêng, nhà mặt phố

Báo cáo BĐS Quý 2:2021............

Câu chuyện thứ 2 – So sánh chung cư và nhà riêng tại TPHCM

Báo cáo BĐS Quý 2:2021.............

4 – Thị trường BDS Miền Nam

Báo cáo BĐS Quý 2:2021..............

Câu chuyện thứ 3 – Đất nền vẫn là loại hình đầu tư có mức giá hấp dẫn

Báo cáo BĐS Quý 2:2021...............

Báo cáo BĐS Quý 2:2021................


5 – Thị trường BĐS Hà Nội

Thị trường BĐS chung cư Hà Nội

  1. Mức độ quan tâm tăng 21%
  2. Lượng đăng tin tăng 22%
  3. Giá bán rao tăng 2-3%
  4. Tỉ suất lợi nhuận cho thuê tăng 4,3-4,5%

Báo cáo BĐS Quý 2:2021................... Báo cáo BĐS Quý 2:2021.................. Báo cáo BĐS Quý 2:2021.....................

Câu chuyện – Sản phẩm chung cư được quan tâm nhiều nhất Q2/2021

Báo cáo BĐS Quý 2:2021......................

Thị trường BĐS Hà Nội – Nhà riêng, nhà mặt phố

Báo cáo BĐS Quý 2:2021...........................

Câu chuyện – So sánh chung cư và nhà riêng tại Hà Nội

  1. Giá rao bán
  2. Tốc độ tăng giá
  3. Tỉ suất lợi nhuận cho thuê

Báo cáo BĐS Quý 2:2021............................


6 – Thị trường BĐS Miền Bắc

Báo cáo BĐS Quý 2:2021............................. Báo cáo BĐS Quý 2:2021............................. Báo cáo BĐS Quý 2:2021.............................

Theo : batdongsan.com.vn


Leave a Reply